home     Oferta    Pojazdy    Straż pożarna    Kontenery    Kontener wodny

Kontener wodny

  Zbiornik

  Podest roboczy

  Armatura 

 

 1. Rama nośna z elementem zaczepowym kontenera wykonana w oparciu o normę DIN 30722. Cały zespół kontenera zbudowany i wyposażony zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji , Obrony Narodowej oraz Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2000roku w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 45 z 2000r., poz. 524 z późniejszymi zmianami) oraz spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 z późniejszymi zmianami). Kontener spełnia wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz adekwatne wymagania ujęte w opracowaniach KG PSP - CNBOP.
 2. Masa rzeczywista kontenera nie przekracza 13000kg.
 3. Długość kontenera 6770 mm
 4. Szerokość kontenera 2550 mm
 5. Wysokość kontenera 1900 mm
 6. Kontener oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej urządzenia sygnalizacyjne:
  • zbiornik i elementy nadwozia w kolorze czerwonym odpowiadającym RAL 3000
  • narożniki zbiornika oznaczone pasami biało-czerwonymi,
  • rama nośnika i element zaczepowy w kolorze czarnym
  • lampa sygnalizacyjna w kolorze niebieskim umieszczona z tyłu, z lewej strony kontenera
 7. Kontener wyposażony w wymagane przepisami światła obrysowe, pozycyjne, odblaskowe
 8. Wszystkie zewnętrzne światła zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 9. Kontener podłączany elektrycznie z podwoziem nośnika za pomocą 15 polowej wtyczki wg normy 72570

pobierz plik ze specyfikacjami tutaj   (1,66 MB)

 

Zbiornik

 1. Na ramie nośnej kontenera, w przedniej części, zabudowany wykonany z tworzywa sztucznego zbiornik wodny o pojemności 10m3.
 2. Długość zbiornika wynosi 4210mm
 3. Szerokość zbiornika 2390 mm.
 4. Wysokość zbiornika 1220 mm
 5. Konstrukcja zbiornika oraz jego mocowania odpowiada wymaganiom CNBOP-KGPSP dotyczących zbiorników wodnych pojazdów pożarniczych, oraz zapewnia prawidłową eksploatację wynikającą ze specyfiki posadowienia zbiornika na ramie nośnej kontenera (załadunek i rozładunek z nośnika/przyczepy kontenerowej)
 6. Konstrukcja zbiornika zapewnia możliwość wykorzystania jego górnej części jako podestu roboczego zapewniającego bezpieczną pracę dwóch strażaków oraz mocowanie na sprzęt przewidziany jako wyposażenie kontenera
 7. Powierzchnia podestu roboczego w wykonaniu przeciw poślizgowym.
 8. Na podeście roboczym, w tylnej części wykonana podstawa ze złączem do mocowania przenośnego działka wodnego o wydajności regulowanej w zakresie od 800dm3 / min. do maksymalnej wydajności zastosowanej motopompy.
 9. Wokół podstawy działka wykonana platforma umożliwiającą jego obsługę.
 10. Konstrukcja zbiornika zapewnia:
  • przyłączenie do niego nasady ssawnej motopompy
  • uzupełnienie zbiornika dwiema nasadami zasilającymi STORZ 75
  • uzupełnienie zbiornika z kolektora tłocznego motopompy
  • optyczną kontrolę stopnia napełnienia
  • system odpowietrzania zbiornika podczas opróżnienia i napełniania
  • system "przelewowy" zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika
  • możliwość dokonywania rewizji (właz)

   do góry

 

Podest roboczy

 1. Pomiędzy zbiornikiem a końcem ramy wykonany pomost roboczy dla obsługi połączony z podestem roboczym zbiornika drabinką. Na zbiorniku przy drabince wykonane uchwyty.
 2. Pomost wykonany w formie uniesionej nad ramą kontenera kratownicy; przestrzeń pod pomostem wykorzystana na poprowadzenie armatury wodnej
 3. Długość pomostu równa szerokości kontenera
 4. Szerokość pomostu zapewnia swobodne poruszanie się obsługi po zamontowaniu na nim motopompy, armatury, szafki na wyposażenie i wynosić 1100 mm.
 5. Od tyłu pomost zabezpieczony stałą barierką o wysokości 1200mm
 6. Dostęp do pomostu zapewniony z obydwu boków pomostu poprzez składane drabinki/trapy - długość i konstrukcja drabinek umożliwia wejście na pomost z poziomu podłoża zarówno w przypadku, gdy kontener posadowiony jest na nośniku jak i bezpośrednio na podłożu.
 7. Pomost wyposażony w instalację oświetleniową pola pracy (pomost i podest roboczy).
 8. Na pomoście wykonana zamykana szafka ze stelażami na odcinki tłoczne W 75 i W 52, osprzęt i wyposażenie oraz mocowanie na zdemontowane do transportu działko.

   do góry

 

Armatura

 1. Armatura wodna:
  • do wyjścia ze zbiornika przyłączony poprzez zawór kulowy trójnik ssawny zakończony z jednej strony wyprowadzoną pod pomostem a tył kontenera nasadą ssawną STORZ 110 z zaślepieniem i z drugiej strony, skierowaną wzdłuż pomostu, nasadą STORZ 110 z połączony poprzez elastyczny łącznik z nasadą ssawną motopompy.
  • do wlotu zbiornika podłączony kolektor zasilający wyprowadzony pod pomostem na tył kontenera, zakończony dwoma nasadami zasilającymi STORZ 75 z zaworami i zaślepieniami
  • od kolektora tłocznego motopompy wyprowadzone poprzez zawory odcinające magistrale:
   • zasilając (napełnianie) zbiornika
   • zasilająca działko wodne, wyprowadzoną na dach zbiornika, zakończoną zaworem, elastycznym łącznikiem oraz postawą ze złączem do mocowania działka
   • 2 tłoczne, wyprowadzone pod pomostem za tył kontenera, zakończone nasadami tłocznymi STORZ 75 z zaworami i zaślepieniami
 2. Na wszystkich wlotach zasilających i ssawnych pompy zainstalowane sita o wielkości oczek mniejszej niż przekrój okna wirnika pompy. Sita zabezpieczają pompę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń zarówna przy ssaniu z zewnątrz jak i ze zbiornika samochodu.
 3. Armatura wodna wykonana z materiałów odpornych na korozję .
 4. Armatura posiada możliwość całkowitego odwodnienia
 5. Konstrukcja elementów układu wodnego zapewnia prawidłowe działanie w zakresie temperatur od -25 C do + 50 C
 6. Wyprowadzone po za pomost nasady zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, w szczególności wynikającymi ze sposobu dokonywania załadunku i rozładunku kontenera z nośnika / przyczepy kontenerowej.
 7. Wszelkie zawory, włączniki itp. wyraźnie oznakowane a przy stanowisku obsługi znajduje się schemat instalacji wodnej i skrócona instrukcja obsługi.

   do góry

 Armatura

 1. Kontener wyposażony w motopompę (TOHATSU V75GS) spełniającą następujące wymagania:
  • wydajność 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5 m.
  • silnik spalinowy
  • rozruch silnika elektryczny i ręczny
  • układ ładowania akumulatora
  • oświetlenie tablicy sterowniczej
  • tablicę sterowniczą wyposażoną we wszystkie wymagane przez Zamawiającego przyrządy, wskaźniki i instalacje.
  • instalację elektryczną do zasilania oświetlenia pola pracy na pomoście obsługi
  • system pozwalający na podgrzewanie pompy z układu wydechowego silnika odprowadzający spaliny poza pomost roboczy
 2. Motopompa zamocowana na pomoście w sposób zapewniający prawidłowe warunki pracy, podłączenia armatury wodnej, oraz umożliwiający uzupełnianie paliwa i wykonywanie podstawowej obsługi technicznej bez konieczności demontażu. Na czas transportu motopompa zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi (plandeką)

   do góry

ARKOM HENRYK UROCZE      |      ul. Mokra 26 05-504 Złotokłos    fax: (+48 22) 726 95 52, 726 90 60

e-mail: biuro@arkom.com.pl

Projektowanie stron www.offnet.pl